Loading color scheme

Vrh koulí

Vrh koulí

Vrh koulí patří mezi silově-dynamické atletické disciplíny. Při provedení vlastního odvrhu je koule tlačena, vrhající paže se z pokrčení napíná a roztlačuje kouli. V současné době se používají dvě techniky: zádová a rotační. Pro úvodní nácvik volíme techniku se sunem. Naproti tomu rotační technika je koordinačně náročnější, ale největší předností je možnost aktivního působení na kouli po delší dráze, než je tomu u zádové techniky. Tím se udílí kouli daleko větší rychlost v okamžiku vypuštění.

Maximální výkon ve vrhu koulí je výsledkem somatických předpokladů vrhače, jeho pohybových schopností a především zvládnutí optimální techniky celého vrhu. Spolu s těmito aspekty výkon ve vrhu koulí ovlivňují také biomechanické zákonitosti:
rychlost vypuštění – rychlost náčiní v okamžiku, kdy opouští ruku vrhače,
úhel vypuštění – úhel, který svírá tečna k parabole letu s horizontálou v místě vypuštění,
výška vypuštění – svislá vzdálenost místa vypuštění od úrovně terénu,
délka přesáhnutí – horizontální vzdálenost od hranice vržiště k svislému průmětu místa vypuštění.

Nejznámější čeští kouklaři: Tomáš Staněk, Ladislav Prášil

Tomáš Staněk - vrh koulí otočkou

 David Storl - vrh koulí sunem