Loading color scheme

Hod kladivem

Hod kladivem

Tato sportovní disciplína má své kořeny ve Skotsku. Pro výsledný sportovní výkon v hodu kladivem je rozhodující struktura samotného hodu, což je rotační pohyb se střídáním postavení se současným postupem sportovce po ploše kruhu. Mimořádné schopnosti a nácvik celého pohybu vyžaduje urychlení hlavice kladiva v průběhu 1–3 nášvihů, 3–5ti otoček, což je dráha okolo 50ti m za méně než 3 vteřiny a odpor kladiva v odhodové fázi přes 200 kg u žen a téměř 400 kg u mužů ve vrcholné výkonnosti. Je nutné brát na zřetel tu skutečnost, že pohyb vrhače (vrhačky) představuje sled nepřirozených, bez zvláštního nácviku těžko zvladatelných pohybů.
Z biomechanického pohledu je zřejmé, že na konečný sportovní výsledek mají nejvýraznější vliv čtyři základní fyzikální faktory:
a) rychlost hlavice kladiva v okamžiku vypuštění z rukou vrhače,
b) vhodný odhodový úhel (38° - 44°),
c) výška odhodu na konci odhodové fáze (nejdříve ve výši ramen)
d) odpor hlavice kladiva v prostředí


Zástupci: Kateřina Šafránková, Lukáš Melich

Anita Wlodarzik, světová rekordmanka v hodu kladivem